Мемлекет басшысы “заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы” Заңға қол қойды

Мемлекет басшысы “заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы” Заңға қол қойды

Заң нормаларына сәйкес қайтару тетіктері ірі сыбайлас жемқорлық субъектілеріне және әкімшілік-билік ресурстары (байланыстары, ықпалы) бар адамдармен біріктірілген олигополиялық топтарға қолданылатын болады.

 

▪️ Заң жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлғалар болып табылатын (болған) субъектілерге, мемлекеттік заңды тұлғалардағы, квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі, сондай-ақ аталған тұлғалармен үлестес субъектілердегі лауазымдарға қолданылады.

 

▪️ Заң ережелерін қолдану үшін көрсетілген критерийлерге қосымша тұлғалардың жиынтығында Заңда белгіленген шектен асатын сомаға активтері болуы тиіс-13 млн.АЕК (44 млрд. 850 млн. теңге немесе шамамен 100 млн. АҚШ доллары).

 

▪️ Активтерді қайтару жөніндегі жұмысты мемлекеттік органдардың ақпараты және заңнамада тыйым салынбаған басқа да көздер негізінде ақпаратқа мониторинг пен талдау жүргізетін активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

 

▪️ Ол мониторинг және талдау барысында айқындалатын болады.

Жаңалықтармен бөлісу