Сайлау қорытындылары туралы

2023 жылғы 19 наурызда өткен Қостанай облыстық сайлау комиссиясының партиялық тізімдер бойынша сайланатын

Қостанай облыстық мәслихатының депутаттарын сайлау қорытындылары туралы

 ХАБАРЫ

  2023 жылғы 19 наурызда Қостанай  облыстық мәслихатының депутаттарының сайлауы болып өтті.

Сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтардың жалпы саны – 554 655

Сайлауға қатысқан саяси партиялардың саны – 5

Әр саяси партияға берілген дауыстардың саны:

«Амаnat» партиясы – 195 232

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясы – 44 220

«Respublica» партиясы – 22 115

Қазақстан Халық партиясы – 22 325

«Ақ Жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы – 66 220

Бес және одан көп процентін алған саяси партиялар үшін депутаттық мандаттардың былайша бөлінгені белгіленсін:

«Амаnat» партиясы – 9

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясы – 2

«Respublica» партиясы – 1

Қазақстан Халық партиясы – 1

«Ақ Жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы – 3

 

СООБЩЕНИЕ

Костанайской областной избирательной комиссии

об итогах выборов депутатов Костанайского областного маслихата,

избираемых по партийным спискам,  состоявшихся 19 марта 2023 года

 19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Костанайского областного маслихата.

В списки избирателей включены 554 655 граждан.

Число политических партий, участвовавших в выборах – 5.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Амаnat» – 195 232

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 44 220

Партия «Respublica» – 22 115

Народная партия Казахстана –22 325

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 66 220

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших  пять и  более процентов голосов избирателей:

Партия «Амаnat» – 9

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2

Партия «Respublica» – 1

Народная партия Казахстана – 1

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3

 

Жаңалықтармен бөлісу